Surfe e Jiu-Jitsu do Peru

Jiu-Jitsu e surfe sempre dropam juntos. No fim de abril, isso se confirmou com o 1° Peru Open International de Jiu-Jitsu, no Via Deportiva Nacional Videna, na…

Surf and Jiu-Jitsu in Peru

Jiu-Jitsu and surfing drop in together. At the end of April, the 1st Peru Open International Jiu-Jitsu Championship was held in the Via Deportiva Nacional…