Veja Marcus Buchecha treinando e ensinando seu Jiu-Jitsu na Rússia