Otavio Sousa during the 2012 World Jiu Jitsu Championship