Suellen, Treta, Mazzelli e Nádia Melo no pódio do absoluto. Foto: Vitor Freitas

Suellen, Treta, Mazzelli e Nádia Melo no pódio do absoluto. Foto: Vitor Freitas