Rodolfo Vieira vence no Europeu de Jiu-Jitsu

Rodolfo Vieira vence no Europeu de Jiu-Jitsu