Paulo Miyao e Keenan Cornelius, ainda como marrons: protagonistas de cenas marcantes no Jiu-Jitsu esportivo em 2013. Foto: Dan Rod

Paulo Miyao e Keenan Cornelius, ainda como marrons: protagonistas de cenas marcantes no Jiu-Jitsu esportivo em 2013. Foto: Dan Rod