A cidade de Las Condes será o palco da primeira seletiva, no Chile.

A cidade de Las Condes será o palco da primeira seletiva, no Chile.