Jose Aldo toma golpe de Jiu-Jitsu (mata leão) do seguranca do UFC 142

Jose Aldo toma golpe de Jiu-Jitsu (mata leão) do seguranca do UFC 142