Otávio Sousa, Las vegas Open, absolute, Gracie Barra, champion

Otávio Sousa, Las vegas Open, absolute, Gracie Barra, champion