Astro do Jiu Jitsu Jacare comemora vitoria no Dream no Japao

Astro do Jiu Jitsu Jacare comemora vitoria no Dream no Japao