Pinduka, Bitetti, Mallanndro, Bebeo e Tetel na academia Akxe. Foto: Carlos Eduardo Ozório.