João Miyao no Pan Jiu-Jitsu 2011 da IBJJF, em foto de Ivan Trindade

João Miyao no Pan Jiu-Jitsu 2011 da IBJJF, em foto de Ivan Trindade