Watch Gabi Garcia vs. Mackenzie Dern in the Worlds No-Gi open class final